osztályzási rend

tudj meg minden részletet hogyan és miért osztályozunk az órákon és a vizsgákon

A Mod'Art International Budapest főiskola osztályzási rendje

Iskolánk az 1-20-ig terjedő francia osztályzási rendszert követi, amely eltér a magyar szokásoktól, ugyanakkor sokkal nagyobb mozgásteret ad a tanároknak a hallgatók munkájának értékelésében, jobban lehet árnyalni a teljesítmény értékét. A francia osztályzási rendszert a következőképpen lehet a magyar osztályzási rendszerhez képest értelmezni:
  • jeles (5) = 16-17
  • jó (4) = 14-15
  • közepes (3) = 12-13
  • elégséges (2) = 10-11
  • elégtelen (1) = 1-10
  • kitűnő (5*) = 18-20

A francia osztályzási rendszer ezen felül lehetőséget ad arra, hogy a kiemelkedő, kitűnő iskolai munkát, amely túlmutat a jeleshez szükséges elvárásokon 18-20 közötti jegyekkel értékeljük. Ez minden tantárgy esetében más szempontok szerint alakulhat, de mindenképpen plusz munkát, vagy valamilyen kiemelkedően jó teljesítményt jelez.

0-S OSZTÁLYZAT

Az értékelhetetlen iskola munkát (például be nem adott feladat, vagy vizsgáról való távolmaradást) 0-s osztályzattal értékeli a francia rendszer. A 0-s osztályzatot érdemes elkerülni, hiszen az átlagot nagyon lehúzza és nehéz azt újra feltornászni.

KÉSVE BEADOTT MUNKÁK/PÓTVIZSGA/TÉTELVISSZADOBÁS

Az értékelhetetlen iskola munkát (például be nem adott feladat, vagy vizsgáról való távolmaradást) 0-s osztályzattal értékeli a francia rendszer. A 0-s osztályzatot érdemes elkerülni, hiszen az átlagot nagyon lehúzza és nehéz azt újra feltornászni.

SZEMESZTER VÉGI ÁTLAG

Minden szemeszter végén az össztantárgyi átlagnak el kell érnie a 12-es osztályzatot, különben bukásnak számít. Az őszi szemeszter végén nincs tényleges bukás, csak figyelmeztetés. Azonban ha egy hallgató sem az őszi, sem a tavaszi szemeszterben nem éri el a 12-es tantárgyi átlagot, akkor az adott tanévet meg kell ismételnie.

TANTÁRGYI BUKÁS

Amennyiben a hallgató egy tantárgyból nem éri el a 8-as osztályzatot, akkor az adott tantárgyból megbukott. Bukás esetén lehetőség van pótvizsgára, vagy az adott tantárgy ismétlésére. A tantárgy ismétlése csúszást vonhat maga után, hiszen a bukott hallgató csak a következő tanévben tudja megismételni a kurzust és amennyiben ott ütközés van az aktuális órarendjével, úgy csúszni fog egy évet.
FONTOS
diplomavizsgára csak az a hallgató engedhető, akinek minden tantárgya eléri a 8-as osztályzatot.